48 Uur levering

How to succeed in reorganising your business regarding COVID-19 ?

Hoe slaagt u erin uw bedrijf te reorganiseren met betrekking tot COVID-19 ?

De HERorganisatie van uw bedrijfsactiviteit tijdens deze moeilijke tijden is een echte puzzel. Maar wat zijn nu echt de goede reflexen om in goede omstandigheden weer aan het werk te gaan? Geen paniek, we leggen je alles uit in dit artikel!


We zullen allemaal hand in hand moeten leren om anders te leven. 

Daarom is het van uiterst belang dat een bedrijf, in tijden van Corona, regelmatig het risico inschat. Om de werknemers effectief te beschermen door prioriteit te geven aan collectieve beschermingsmaatregelen, of het nu gaat om technische of organisatorische maatregelen, streven zij ernaar de bescherming van alle werknemers tegen COVID-19 te verbeteren.
Onder deze maatregelen moet, indien mogelijk, telewerken worden bevorderd om het aantal werknemers dat zich op hetzelfde moment in uw bedrijfspand bevindt te beperken.

Onder deze maatregelen moet, indien mogelijk, telewerken worden aangenomen om het aantal werknemers dat tegelijkertijd bij uw bedrijf in dienst komt te beperken. Bovendien beveelt het Ministerie van Arbeid aan het maximale aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig kan zijn met inachtneming van een limiet van 4 m² vierkante meter per persoon goed te voorzien.


Dit zal zeker puzzelen worden en u gaat het misschien niet leuk vinden. Maar algemeen, meer dan over ruimte per werknemer, zijn het deze regels van "social distancing" die gerespecteerd moeten worden. Daarom moet er speciale aandacht worden besteed aan de stroom van mensen. 


Enkele maatregelen om te overwegen

Het doel is om knelpunten te beperken, bij de ingang of in liften. We kunnen routes voor gebruikers definiëren en, indien mogelijk, een verschillende in-en uitgang.

Drukke periodes worden vermijd door een afspraken te maken of door pauzen en aanwezigheidsmomenten op voorhand te bepalen. Een markering op de grond kan als symbolische herhaling van de minimum afstand (in files, aan een automaat, cafeteria, …) worden geplaatst.

Vermijd face-to-face contacten en laat de deuren indien mogelijk open om het contact met handgrepen te beperken.

Tot slot moet speciale aandacht worden besteed aan de maaltijden, die moeten worden gespreid om te voldoen aan de sociale afstandregels. Het zou inderdaad niet erg consequent zijn om al deze inspanningen gedurende de dag te doen en dan toch iederéén voor de middagpauze samen te laten zitten.

Wat kunnen we zeggen over persoonlijke beschermingsmiddelen, meer bepaald over maskers?

Maskers zijn een bijkomend middel op de collectieve beschermingsmaatregelen. Ze zijn alleen verplicht als de fysieke afstand van 1m50 tussen twee personen niet kan worden gegarandeerd.

Wat te doen in geval van symptomen voor een werknemer?

Als een werknemer begint te hoesten of koorts heeft op de werkplaats, is het essentieel om een vooraf vastgesteld protocol voor de verzorging van een symptomatische werknemer en zijn nauwe contacten in verband met uw bedrijfsgeneeskundige dienst te hebben.

Ondanks de moeilijke situatie is het zeer belangrijk om met haar team(s) te communiceren. Waarom? Omdat de werknemers moeten worden opgeleid in alle nieuwe hygiënemaatregelen, met name het informeren om thuis te blijven in geval van koorts, hoest of andere symptomen die wijzen op de ziekte, en om contact op te nemen met hun huisarts. 

Communiceren is ook om gerust te stellen. De toepassing van al deze maatregelen zal tijd vergen om zich aan te passen. Het kan nodig zijn het toepassingstempo en de doelstellingen van deze maatregelen overéénkomstig aan te passen.

Hoe kan er rond deze nieuwe regels worden gecommuniceerd?

Onze manier van werken herdenken! Misschien uw medewerkers op een individuele manier onthalen? Iedereen zal de “lock-down” op een andere manier hebben ervaren. Sommigen zullen ziekte, isolement of zelfs, helaas, het overlijden van een geliefde hebben meegemaakt. Het is belangrijk om rekening te houden met deze verschillen en zich te bezorgen over deze personen.
Bekijk hier de sanitaire maatregelen die u moet toepassen in uw bedrijf

Dutch
Dutch