48 Uur levering

Solidarity against the virus: How to contribute at your level?

Solidariteit tegen het virus: Hoe kan men op eigen niveau bijdragen?

Ontdek deze 4 verenigingen: Straatverplegers, Home Maison Dupré, Samu Social en Het Zusterhuis en hun moeilijkheden en noden in de strijd tegen Covid-19.

Lees hier hun dagelijkse uitdagingen en ervaringen!

STRAATVERPLEGERS

De moeilijkheden en behoeften na Covid-19?

De situatie is totaal veranderd omdat de organisatie zich tegenwoordig richt op preventie, waaronder het screenen van symptomen en op het voorzien in basisbehoeften zoals voedsel, eerste hulp, maskers en gel.

Bovendien zijn de daklozen na de sluiting van winkels en dagcentra sterk verstoord in hun dagelijkse activiteiten en gewoontes. Dit bijzonder kwetsbare en gezondheidsgevoelige publiek is een bron van zorg voor de straatverpleegkundigen: "Het aantal mensen op straat en de onzekerheid van de samenleving in het algemeen blijven toenemen ", verklaart Sarah.

Volgens Sarah is "het financieren van hun rondes" vooralsnog hun uiterste prioriteit. De straatverpleegkundigen hebben het aantal rondes verdrievoudigd, van 5 naar 15 per week, wat een enorme behoefte betekent op gebied van personeel alsook van sanitaire voorzieningen zoals maskers en ontsmettingsgel.

In des uitzonderlijke gezondheidssituatie zoals die van Covid-19 vertelt Straatverplegers ons over de moeilijkheid van het toepassen van barrièregebaren zoals handen wassen, maskers dragen en het bewaren van sociale afstand met hun patiënten. Daklozen moeten absoluut zo snel mogelijk opnieuw worden gehuisvest, zodat ze kunnen genieten van een minimale bescherming en gezondheidszorg. Toch blijven de straatverpleegkundigen positief na de mobilisatie van de burgers.

HOME VICTOR DUPRÉ

De grootste moeilijkheid was om vrouwen en kinderen uit te leggen wat Coronavirus is", zegt Gregory. Het virus was synoniem van een vreselijk éénzaamheid voor deze vrouwen en kinderen na de sluiting van gemeenschappelijke ruimtes zoals de refter. En het toepassen van de nieuwe regels in het huis maakte de situatie niet evidenter. Het was niet meer mogelijk voor deze vrouwen om in elkaars kamers samen te komen. Ze verloren ook privileges zoals de mogelijkheid om mee te helpen in de keuken. Als gevolg daarvan zoekt het huis voortdurend naar alternatieven, door een mobiele keuken in de refter in te richten bijvoorbeeld, zodat ze toch nog kunnen koken.

Deze nieuwe omstandigheden en alternatieven vereisen het respecteren van sanitaire regels zoals het gebruik van maskers, gels en handschoenen. Op dit moment heeft het huis een kleine hoeveelheid maskers geschaft voor het team, maar Grégory zegt: "we beschikken over 100 maskers per week, en gebruiken er 5 per dag ". Het probleem is dat deze middelen tegen het virus materiële middelen zijn die iedereen nodig heeft, en dit zorgt voor een extra complicatie in het leven van deze vrouwen

SAMUSOCIAL

De vereniging heeft verschillende soorten centra: voor geïsoleerde mannen en vrouwen, familie- en permanente centra. Na Covid-19 werden de permanente centra het meest getroffen, onderworpen aan meer veranderingen.

Na een moeilijke lock-down periode hebben de vele veranderingen, zoals het bewaren van sociale afstand van 1,5 meter, sterke beperkingen met zich meegebracht. Voor de Samu Social was de plaatsbeperking om patiënten binnen te huisvesten extreem moeilijk, zowel in de gemeenschappelijke als in de privékamers. Dit heeft echter geleid tot de noodzaak om dankzij politieke hulp en steun nieuwe centra te openen en nieuwe organisatorische en sanitaire normen te ontwikkelen.

De Samu Social hamert op de nabijheid en het fysieke contact waaraan zij dagelijks worden blootgesteld. Ze beschouwen het dragen van maskers en het gebruik van ontsmettingsgels op dit moment als essentieel. "Werknemers en tijdelijke inwoners worden gevraagd om hun handen grondig te wassen bij de in- en uitgang en om maskers te dragen in de hele structuur om hun veiligheid en de veiligheid van anderen te garanderen", legt Clément uit, een verpleegster bij het Samu Social.

Toch merkt en waardeert het Samu Social het collectieve bewustzijn dat zich ontwikkelt zowel bij de werknemers als bij inwoners.

"Ze beseffen dat ze een masker moeten dragen om de anderen te beschermen” en dat lijkt tot nu toe goed te werken in het centrum.

Het Zusterhuis

"Vroeger waren er, op de 15 uur dat het huis open was, altijd drie avond-, twee nacht- en twee ochtendvrijwilligers. Met de lock-down moesten we naar een 24-uuraanwezigheid gaan. En om dit te doen, moesten we ons organiseren met het vrijwilligersteam, zodat er continu twee personen ter plaatse waren," zei Adrianna.

Vervolgens heeft het Zusterhuis een hele reeks hygiënemaatregelen, handwasplaatsen, dagelijkse ontsmetting van alle oppervlakken opgezet, en dit allemaal in samenwerking met de gehuisveste vrouwen.

Bovendien gaf het feit dat men plotseling 24 uur per dag in het huis was, (te) veel bezinningstijd, wat soms terugleidde naar tragische gebeurtenissen. Zo heeft Zusterhuis een hele reeks activiteiten opgezet, zoals sport, zelfverdedigings- en kunstlessen of openlucht momenten om de problemen van het huis samen te bespreken.

Al deze activiteiten houden de vrouwen bezig en stellen hen ook in staat om collectief deel te nemen aan de ontwikkeling van het project. ("De meeste taken wordt uitgevoerd door de meisjes die zich in teams verdelen voor elke dag van de week, die koken en dus acteurs zijn in de ontwikkeling van het project").

" In opvolging van deze hygiënemaatregelen is er duidelijk een heel groot aantal aankopen geweest. Namelijk nieuwe reinigingsproducten die de dagelijkse ontsmetting mogelijk maken" legt Adrianna (rol) uit. Het aanbod van het Zusterhuis is vooral afhankelijk van verzamelingen door vrijwilligers in de supermarkten en die moesten door de lock-down sluiten. Als gevolg daarvan waren alle voedsel- en hygiënevoorzieningen voor 40 vrouwen plotseling gestopt. Het Zusterhuis deed dus oproepen voor financiële giften om grote hoeveelheden te kunnen kopen. 


Dutch
Dutch