48 Uur levering

What does WHO say about face masks ?

Wat zegt de WHO over gezichtsmaskers ?

Het gebruik van maskers om de overdracht van COVID-19 te voorkomen roept veel vragen op, en veel landen raden hun bevolking aan deze maskers te dragen.
Het dragen van een masker kan de verspreiding van sommige virale luchtwegaandoeningen, waaronder COVID-19, beperken.

Maskers alleen bieden echter geen afdoende bescherming. Er moeten andere maatregelen worden genomen, zoals fysieke scheiding en handhygiëne.

Voor landen die het gebruik van de maskers overwegen, adviseert de WHO de beleidsmakers om een risicogebaseerde aanpak toe te passen en het volgende te overwegen:

Doel van het gebruik van het masker:

Als het de bedoeling is om te voorkomen dat de drager de infectie op anderen overdraagt (d.w.z. bronbeheersing) of om de drager te beschermen tegen infectie (d.w.z. preventie).


Risico van blootstelling aan COVID-19:

● Vanwege de epidemiologie/bevolkingsgraad: als er sprake is van een hoge gemeenschapsoverdracht en andere maatregelen zoals het traceren of testen van contacten niet mogelijk zijn.
Afhankelijk van het beroep: bv. mensen die in nauw contact met het publiek werken (bv. gezondheidswerker in de gemeenschap, kassier).


Kwetsbaarheid van de drager van het masker / de bevolking:

Bij voldoende voorraad kunnen de maskers worden gebruikt door mensen met hart- en vaatziekten of diabetes, ouderen en immuunzwakke-patiënten.


Leefomgeving van de bevolking: 

Dichtbevolkte omgevingen (bijv. vluchtelingenkampen, krappe leefomstandigheden) en omgevingen waar mensen geen veilige afstand kunnen bewaren (bijv. drukke bussen of andere vervoermiddelen).


Haalbaarheid:

Beschikbaarheid en kosten van maskers, toegang tot schoon water voor het wassens van toffenmaskers het vermogen van de dragers om de nadelige gevolgen van te verdragen.


Type masker:

Medische versus niet-medische maskers (voorrang voor medische maskers voor zorgverleners symptomatische personen en hun verzorgers).

Naast deze factoren omvatten de potentiële voordelen van het gebruik van een masker door gezonde mensen in de gemeenschap het potentiële risico van blootstelling van een geïnfecteerde persoon tijdens de "pre-symptomatische" periode of als een geïnfecteerde persoon asymptomatisch is. Er zijn potentiële risico's en nadelen waarmee rekening moet worden gehouden bij de besluitvorming over het gebruik van maskers:

Stoffenmasker kunnen het risico op COVID-19-infectie verhogen als het masker wordt besmet door vuile handen en vaak wordt aangeraakt, of als het masker op andere delen van het gezicht of het hoofd wordt geplaatst en vervolgens over de mond en de neus wordt verplaatst.
Afhankelijk van het type masker dat wordt gebruikt, kunnen er ademhalingsmoeilijkheden ontstaan en kunnen ook leiden tot huidproblemen in het gezicht. Ook maken ze het moeilijker om duidelijk te communiceren en ze kunnen ongemak brengen. Ze kunnen het ook moeilijker maken
om duidelijk te communiceren en ze kunnen oncomfortabel zijn om te dragen.
Het is mogelijk
dat het dragen van een masker een vals gevoel van veiligheid creëert voor de drager, wat leidt tot een afname van het gebruik van preventieve maatregelen zoals sociale afstandelijkheid en handhygiëne.

Welk soort maskers worden gebruikt om te voorkomen dat COVID-19 zich verspreidt?

Deze maskers zijn gemaakt van minimaal drie lagen non-woven synthetische materialen, en zo geconfigureerd dat er in het midden filtratielagen worden ingeklemd. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende diktes, hebben verschillende niveaus van vloeistofbestendigheid en twee niveaus van filtratie. Deze maskers verminderen de overdracht van speeksel of ademhalingsdruppels van de drager naar anderen en naar de omgeving. Ze verminderen ook de kans op infectieuze druppels van andere mensen om de mond en de neus van de drager van het masker te bereiken.

Maskers filtratie efficiëntie en materiaal: 

FFP3 : 99,9%
FFP2 : 99%
N95 : 98%
Onze maskers (Maskers Voor België) : 95%
Doekenmaskers: 70%.

Dutch
Dutch