48 Uur levering

What sanitary measures to apply for your workplace ?

Welke sanitaire maatregelen moet u toepassen voor uw werkplaats ?

In januari 2020 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het verschijnen van een nieuwe coronavirusziekte in de provincie Hubei, China, een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang was. De WHO verklaarde dat het risico bestond dat de coronavirusziekte (COVID-19) zich in 2019 naar andere landen in de wereld zou verspreiden.
De WHO en volksgezondheidsfunctionarissen over de hele wereld ondernemen actie om de COVID-19-epidemie in te dammen. Succes op lange termijn kan echter niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Alle sectoren van onze samenleving - inclusief bedrijven en werkgevers - moeten een rol spelen als we de verspreiding van deze ziekte willen stopzetten.

Hoe verspreidt COVID-19 zich?

Wanneer iemand met COVID-19 hoest of uitademt, laat hij druppels besmette vloeistof los. De meeste druppels vallen op nabijgelegen oppervlakken en voorwerpen, zoals bureaus, tafels of telefoons. Mensen kunnen COVID-19 krijgen door besmette oppervlakken of voorwerpen aan te raken en vervolgens hun ogen, neus of mond aan te raken. Als ze zich binnen drie meter van iemand met COVID-19 bevinden, kunnen ze het opvangen door deze besmette uitgeademde of gehoestte druppels in te ademen. Met andere woorden, COVID-19 wordt op dezelfde manier verspreid als de griep. De meeste mensen die besmet geraken met COVID-19 vertonen lichte symptomen en herstellen relatief snel. Sommige mensen kunnen echter ernstigere symptomen ontwikkelen en moeten in het ziekenhuis worden opgenomen. Het risico op een ernstige ziekte neemt toe met de leeftijd: mensen boven de 40 lijken kwetsbaarder te zijn dan mensen onder de 40 jaar. Mensen met een verzwakt immuunsysteem, suikerziekte, hart- en longziekten zijn ook kwetsbaarder voor deze ernstige ziekten.

Eenvoudige manieren om de verspreiding van COVID-19 op uw werkplaats te voorkomen. Hoe beheer je COVID-19 risico's bij het organiseren van vergaderingen en evenementen. Dingens om te overwegen wanneer u en uw medewerkers op reis zijn. Bereid uw werkplaats voor in het geval COVID-19 toch binnendringt in uw gemeenschap

 • Eenvoudige manieren om de verspreiding van COVID-19 op uw werkplek te voorkomen
 • Hoe beheer je de risico's van COVID-19 bij het organiseren van vergaderingen en evenementen?
 • Dingen om rekening mee te houden als u en uw medewerkers op reis zijn
 • Bereid je werkplek voor in het geval dat COVID-19 in je gemeenschap aankomt.

Het voorkomen van de verspreiding van het virus op uw werkplaats

Met onderstaande goedkope maatregelen kunt u de verspreiding van infecties op de werkplaats, zoals verkoudheid, griep en gastro-enteritis, voorkomen en uw klanten, aannemers en werknemers beschermen.
Werkgevers moeten deze dingen nu gaan doen, ook al is COVID-19 nog niet binnengedrongen is in de gemeenschappen waar ze actief zijn. Ze kunnen het aantal verloren werkdagen door ziekte al verminderen en de verspreiding van COVID-19 stoppen of vertragen als het op een van uw werkplaatsen aankomt.

Zorg ervoor dat uw werkplaatsen schoon en hygiënisch zijn

Oppervlakken (bijvoorbeeld bureaus en tafels) en apparaten (bijvoorbeeld telefoons, toetsenborden) moeten regelmatig worden afgeveegd met een ontsmettingsmiddel.
Waarom ? Omdat vervuiling van aangetaste oppervlakken door werknemers en klanten een van de belangrijkste transmissiewijzen van COVID-19 is.

 • Bevorderen van regelmatige en grondige handwas door medewerkers, aannemers en klanten
 • Plaats handontsmettingsmiddel op opvallende plaatsen op de werkplaats Zorg ervoor dat deze dispensers regelmatig worden gevuld
 • Post posters die het wassen van de handen promoten - vraag het aan uw plaatselijke volksgezondheidsinstantie of ga naar www.WHO.int.
 • Combineer deze actie met andere communicatiemaatregelen, zoals het aanbieden van advies door de verantwoordelijken voor de gezondheid en veiligheid op het werk, briefings tijdens vergaderingen en informatie op het intranet om het wassen van de handen te bevorderen.
 • Zorg ervoor dat personeel, aannemers en klanten toegang hebben tot plaatsen waar ze hun handen kunnen wassen met water en zeep.
 • Waarom ? Omdat het wassen het virus op je handen doodt en de verspreiding van COVID-19 dus voorkomt.
 • Bevordering van een goede verluchting op de werkplek
 • Post posters ter bevordering van de verluchting. Combineer dit met andere communicatiemaatregelen zoals advies van de verantwoordelijken voor de gezondheid en veiligheid op het werk, briefings tijdens vergaderingen en informatie op het intranet, enz.
 • Zorg ervoor dat er gezichtsmaskers 1 en/of papieren zakdoeken beschikbaar zijn op uw werkplaats, voor verkouden of hoestende mensen op het werk, evenals gesloten bakken om ze hygiënisch af te voeren.

Waarom ? Omdat een goede verluchting de verspreiding van COVID-19.
voorkomt Adviseer medewerkers en aannemers om nationale reisadviezen te controleren voordat ze op zakenreis gaan.

 • Informeer uw medewerkers, aannemers en klanten dat als COVID-19 zich begint te verspreiden in uw gemeenschap, iedereen met een hoest, zelfs een milde, of een lage koorts (37,3° C of meer) thuis moet blijven. Ze moeten ook thuisblijven (of thuiswerken) als ze eenvoudige medicijnen hebben moeten innemen, zoals paracetamol/acetaminofen, ibuprofen of aspirine, die de symptomen van de infectie kunnen verbergen.
 • Ga door met het communiceren en promoten van de boodschap dat mensen thuis moeten blijven, zelfs als ze slechts milde symptomen van COVID-19 hebben.
 • Post posters met dit bericht op uw werkplaats. Combineer deze boodschap met andere communicatiekanalen die in uw organisatie of bedrijf gebruikelijk zijn.
 • Uw bedrijfsgeneeskundige diensten, uw plaatselijke volksgezondheidsdienst of andere partners kunnen campagnemateriaal hebben ontwikkeld om deze boodschap te promoten.
 • Adviseer medewerkers dat ze deze tijd kunnen tellen als ziekteverlof.

Hoe kan men de risico's van COVID-19 beheren bij het organiseren van vergaderingen en evenementen? Waarom zouden werkgevers en organisatoren nadenken over COVID-19?

De organisatoren van vergaderingen en evenementen moeten rekening houden met het potentiële risico van COVID-19 omdat:

 • Het risico bestaat dat mensen die uw vergadering of evenement bijwonen onbedoeld het COVID-19 virus naar de vergadering brengen. Anderen kunnen zonder hun medeweten worden blootgesteld aan COVID-19.
 • Hoewel COVID-19 voor de meeste mensen een milde ziekte is, kan het sommige mensen erg ziek maken.
 • Ongeveer één op de vijf mensen die COVID-19 krijgt, moet in het ziekenhuis worden opgenomen.

Belangrijke overwegingen om de bijbehorende risico's met COVID-19 te voorkomen of te verminderen VOOR de vergadering of het evenement.

 • Controleer het advies van de autoriteiten in de gemeenschap waar u van plan bent de vergadering of het evenement te organiseren. Volg hun advies op.
 • Ontwikkelen en overeenkomen van een voorbereid plan om besmetting te voorkomen op uw vergadering of evenement.
 • Bepaal of een persoonlijke ontmoeting of evenement nodig is. Kan het worden vervangen door een teleconferentie of een online evenement?
 • Kan de vergadering of het evenement worden ingekort zodat er minder mensen aanwezig zijn?
 • De informatie- en communicatiekanalen met de belangrijkste partners, zoals de volksgezondheids- en gezondheidsautoriteiten, verzekeren en vooraf nakijken.
 • Voldoende voorraad en apparatuur, inclusief zakdoeken en handontsmettingsmiddel, vooraf bestellen voor alle deelnemers. Plan op chirurgische maskers om aan te bieden aan iedereen die ademhalingssymptomen ontwikkelt.
 • Actief toezicht houden op de locaties waar COVID-19 heerst. Adviseer de deelnemers vooraf dat ze de vergadering niet moeten bijwonen als ze symptomen hebben of zich onwel voelen.
 • Zorg ervoor dat alle organisatoren, deelnemers, cateraars en bezoekers van het evenement hun contactgegevens opgeven: mobiel telefoonnummer, e-mailadres en adres van hun verblijfplaats. Maak duidelijk dat hun contactgegevens worden gedeeld met de lokale volksgezondheidsinstanties als een deelnemer ziek wordt met een vermoedelijke besmettelijke ziekte. Als ze niet akkoord gaan, kunnen ze het evenement of de vergadering niet bijwonen.

Ontwikkelen en afspreken van een interventieplan voor het geval een deelnemer ziek wordt met symptomen van COVID-19 (droge hoest, koorts, malaise). Dit plan moet ten minste het volgende bevatten:

 • Identificeer een kamer of plaats waar een persoon die zich niet goed voelt of symptomen heeft, veilig kan worden geïsoleerd.
 • Voorzie een plan voor hun veilige overdracht naar een gezondheidsinstelling.
 • Weet wat u moet doen als een deelnemer personeelslid of dienstverlener tijdens of direct na de vergadering positief test op COVID-19.
 • Maak vooraf afspraken over het plan met uw partner-zorgverlener of gezondheidsdienst.

GEDURENDE de vergadering of het evenement

 • Geef informatie of een briefing, bij voorkeur mondeling en schriftelijk, over COVID-19 en de maatregelen die de organisatoren nemen om dit evenement veilig te maken voor de deelnemers.
 • Vertrouwen opbouwen. Bijvoorbeeld, om het ijs te breken, bedenk andere manieren om contactloos te begroeten.
 • Stimuleer iedereen in de vergadering of het evenement om regelmatig de handen te wassen of een ontsmettingsmiddel op basis van alcohol te gebruiken.
 • Moedig de deelnemers aan om hun gezicht te bedekken met de plooi van hun elleboog of een papieren zakdoek als ze hoesten of niezen. Voorzie genoeg zakdoenen en gesloten vuilnisbakken voor de verwijdering.
 • Geef contactgegevens of een telefoonnummer voor de gezondheidslijn die de deelnemers kunnen bellen voor advies of informatie.
 • Dispensers voor het ontsmetten van handen zijn goed zichtbaar in het gebouw.
 • Als er plaats is, regel dan de zitplaatsen zodat de deelnemers minstens een meter appart van elkaar zitten.
 • Open zoveel mogelijk ramen en deuren om ervoor te zorgen dat de plaats goed wordt verlucht.
 • Als iemand zich slecht begint te voelen, volg dan uw paraatheidsplan of bel uw hulplijn. Afhankelijk van de situatie in uw regio, of de recente reis van de deelnemer, plaatst u de persoon in een isoleerkamer. Bied de persoon een masker aan zodat hij of zij veilig naar huis kan terugkeren, indien nodig, of ga naar een aangewezen beoordelingscentrum.
 • Dankt alle deelnemers voor hun medewerking.

Na de vergadering of het evenement

 • Bewaar de namen en contactgegevens van alle deelnemers gedurende minstens een maand. Dit zal de volksgezondheidsinstanties helpen om mensen te vinden die mogelijk zijn blootgesteld aan COVID-19 als een of meer deelnemers kort na het evenement ziek worden.
 • Indien een persoon die aanwezig was op de vergadering of het evenement wordt geïsoleerd als een verdacht geval van COVID-19, moet de organisator alle deelnemers op de hoogte brengen. Hij moet hen adviseren om zichzelf gedurende 14 dagen te monitoren om de symptomen op te sporen en om hun temperatuur twee keer per dag te nemen.
 • Zelfs als ze slechts een lichte hoest of lage koorts ontwikkelen (d.w.z. een temperatuur van 37,3 °C of meer), moeten ze thuisblijven en zich isoleren. Dit betekent dat ze nauw contact (1 meter of meer) met andere mensen, inclusief hun familieleden, moeten vermijden. Ze moeten ook hun zorgverlener of de plaatselijke volksgezondheidsdienst bellen en hen details geven over hun recente reis en hun symptomen.
 • Dankt alle deelnemers voor hun medewerking.

Aspecten waarmee u rekening moet houden tijdens uw zakenreizen

Voordat u op reis gaat

 • Zorg ervoor dat uw organisatie en haar medewerkers beschikken over de meest actuele informatie over de gebieden waar COVID-19 is verspreid. U vindt deze informatie: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ Op basis van de meest recente informatie moet uw organisatie de voordelen en risico's van toekomstige reisplannen inschatten.
 • Vermijd dat werknemers die mogelijk meer blootgesteld zijn aan ernstige ziekten (bijvoorbeeld oudere werknemers en werknemers met medische problemen zoals diabetes, hart- en longziekten) naar gebieden worden gestuurd waar COVID-19 zich verspreidt.
 • Zorg ervoor dat iedereen die naar plaatsen reist waar COVID-19 wordt gemeld, wordt geïnformeerd door een gekwalificeerde professional (bijv. stafmedewerker, zorgverlener of lokale volksgezondheidspartner).
 • Overweeg om uw reizende medewerkers die op het punt staan om te reizen kleine flesjes (minder dan 100 CL) handspoeling op basis van alcohol te geven. Dit kan het regelmatig wassen van de handen vergemakkelijken.

Reizen :

 • Stimuleer werknemers om hun handen regelmatig te wassen en om minstens drie meter afstand te houden van hoestende of niezende mensen.
 • Zorg ervoor dat medewerkers weten wat ze moeten doen en met wie ze contact moeten opnemen als ze zich tijdens hun reis onwel voelen.
 • Zorg ervoor dat uw medewerkers de instructies van de lokale autoriteiten volgen waar ze naartoe gaan. Als de lokale autoriteiten bijvoorbeeld zeggen dat ze niet ergens heen moeten gaan, moeten ze zich daaraan houden. Uw werknemers moeten zich houden aan alle lokale beperkingen op het gebied van reizen, vervoer of grote bijeenkomsten.

Wanneer u of uw medewerkers terugkomen van de reis:

Medewerkers die terugkeren uit een gebied waar COVID-19 is verspreid, moeten zichzelf 14 dagen lang monitoren om de symptomen op te sporen en twee keer per dag hun temperatuur te meten.
Als ze zelfs maar een lichte hoest of lage koorts ontwikkelen (d.w.z. een temperatuur van 37,3 C of meer), moeten ze thuis blijven en zich isoleren. Dit betekent dat zij nauw contact (een meter of meer) met andere mensen, waaronder familieleden, moeten vermijden. Zij moeten ook hun eigen of de plaatselijke volksgezondheidsdienst bellen met details over hun recente reis en hun symptomen.

Bereid je werkplek voor op het geval dat het virus in je gemeenschap aankomt

 • Ontwikkel een actieplan als iemand ziek wordt met een vermoedelijke COVID-19-infectie op een van uw werkplekken. Het plan moet het plaatsen van de zieke persoon in een kamer of gebied waar hij/zij geïsoleerd is van andere mensen op de werkplek, het beperken van het aantal mensen dat in contact komt met de zieke, en het contacteren van de lokale gezondheidsinstanties omvatten.
 • Overweeg hoe u degenen die gevaar lopen kunt identificeren en ondersteunen, zonder stigmatisering en discriminatie op uw werkplek uit te lokken. Het kan gaan om mensen die recentelijk naar een gebied zijn gereisd met een Covid-19-meldingsgeval, of om andere medewerkers die een hoger risico lopen op ernstige ziekten (bijvoorbeeld diabetes, hart- en longziekte).
 • Vertel uw lokale volksgezondheidsinstantie dat u het plan ontwikkelt en vraag om hun advies.
 • Stimuleer regelmatig telewerken in uw organisatie. Als er een COVID-19-uitbraak plaatsvindt in uw gemeenschap, kunnen gezondheidsfunctionarissen mensen adviseren om het openbaar vervoer en drukke plaatsen te vermijden. Telewerk zal uw bedrijf helpen om te blijven werken en tegelijkertijd de veiligheid van uw werknemers te waarborgen.
 • Ontwikkelen van een nood- en bedrijfscontinuïteitsplan in geval van een epidemie in de gemeenschappen waar uw bedrijf actief is
 • Dit plan zal uw organisatie helpen zich voor te bereiden op de mogelijkheid van een COVID-19-uitbraak op de werkplek of in de gemeenschap. Het plan moet aangeven hoe u uw bedrijf draaiende kunt houden, zelfs als een aanzienlijk aantal werknemers, aannemers en leveranciers niet bij uw bedrijf kunnen komen - hetzij vanwege lokale reisbeperkingen, hetzij omdat ze ziek zijn.
 • Informeer uw medewerkers en aannemers over het plan en zorg ervoor dat ze weten wat ze moeten doen - of niet doen - als onderdeel van dit plan. Benadruk belangrijke punten zoals het belang om thuis te blijven, zelfs als ze slechts milde symptomen hebben of als ze eenvoudige medicijnen (bijvoorbeeld paracetamol, ibuprofen) hebben moeten slikken die de symptomen kunnen maskeren.
 • Zorg ervoor dat uw plan de sociale en mentale gevolgen van een COVID-19 zaak op de werkplek of in de gemeenschap vermeldt en informatie en ondersteuning biedt.

Voor kleine en middelgrote bedrijven die geen intern gezondheids- en welzijnsondersteunend personeel hebben, ontwikkelt u partnerschappen en plannen met uw lokale gezondheids- en sociale dienstverleners voordat er een noodsituatie ontstaat.
Uw lokale of nationale volksgezondheidsinstantie kan wellicht ondersteuning en advies bieden bij de ontwikkeling van uw plan.

Vergeet niet:
Nu is het tijd om je voor te bereiden op COVID-19. Eenvoudige voorzorgsmaatregelen en planning kunnen een groot verschil maken. Onderneem nu actie om uw werknemers en uw bedrijf te beschermen.


Hoe blijft u op de hoogte:
Vind de laatste WHO-informatie over de verspreidingsplaatsen van COVID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
WHO-advies en -begeleiding over COVID-19. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.epi-win.com/Dutch
Dutch